Trái tim Huế

Trái Tim Huế
Tác giả: Phát Trần K3

Trái tim Huế Ngự Bình màu tím thẫm
Mạch máu này dòng nước thánh sông Hương
Tóc của Huế dải nguyên sinh Bạch Mã
Gối đầu lên dòng nhã thác Đỗ Quyên

Hai lá phổi hít hai luồng gió ngạn
Hít phương ngôn ngữ vị của phong từ
Em ngồi đó tâm hồn như tu viện
Như cành hoa vô nhiễm giữa thiên thu

Comments are closed.