Chổ Dựa

Chỗ dựa Tác giả: Phát Trần K3 Có nhiều người suốt đời chân đi hở đất Mặc áo hở ngực, hở sườn, hở vai Không dám hở môi Nhưng nói ra hở lời Có bạn hồi nhỏ ham trò chơi … Continue reading

Nhìn Lại

Nhìn lại Tác giả: Phát Trần K3 Con thiêu thân không bị cúm gà Vì yêu bóng đèn neon tha thiết Trong nhấp nháy bỗng thành ma tinh khiết Tuổi thọ của người dường như chỉ một sát na Vì … Continue reading