Thông Báo – Họp mặt Hải ngoại Thường niên 2016

California, ngày 28 tháng Sáu năm 2016.

Thông Báo và Thư Mời

Kính Thưa Qúy Thầy Cô.
Thưa cùng Qúy Đồng Môn.
Ban Liên Lạc Kiểu Mẫu Huế- Hải Ngoại trân trọng thông báo.
Để duy trì gặp mặt Gia Đình KIểu Mẫu Huế – Hải Ngoại thường niên .
Năm nay buổi họp mặt KM-HN sẽ được tổ chức :

Ngày Chủ Nhật 14 tháng 8 Năm 2016.
Vào lúc: Từ 10 giờ AM đến chiều .
Ẩm thực : Đồng môn tham dự tự mang đến – Potluck.
Địa điểm : Nhà anh chị K3 Nguyễn Xuân Đài , địa chỉ :
13251 Galway St.
Garden Grove , CA 92844.

Ban LLKMH/HN Kính Mời Qúy Thầy Cô , Qúy Đồng Môn sắp xếp thì giờ đến tham dự thật đông.
Và Thông Báo này cũng là Thư Mời.
Ban Tổ Chức vui mừng được tiếp đón Qúy Thầy Cô và Qúy Bạn Hữu đến tham dự.
Luôn tIện cũng xin thông báo thêm : Họp Mặt Năm 2017 cũng sẽ được tổ chức quy mô hơn vào khỏang Trung tuần Tháng Tám 2017 ,để qúy Thầy Cô, Đồng môn ở xa sắp xếp được ngày nghỉ thường niên đến tham dự. Cũng như gởi thư mời sớm đến Qúy Thành Viên KMH từ trong nước qua tham dự.
Sau lần họp mặt 2016. Ban LLKMH.HN sẽ ghi nhận thêm ý kiến đóng góp và thông báo cụ thể hơn về Họp mặt 2017.
Kính xin cùng nhau thông báo.
Trân trọng kính chào , kính chúc tất cả an lạc và hẹn gặp Ngày Họp Mặt 14 tháng 8 năm 2016.

TM. Ban LLKMH-HN , Ban Tổ Chức.
Nguyễn Văn Thảo.

Comments are closed.