Phân Ưu – K5 Huỳnh Thị Kim Thoa

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K5 Huỳnh Thị Kim Thoa
vừa từ trần tháng 6 năm 2017 tại Huế
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh và các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn K5 Huỳnh Thị Kim Thoa sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.