Thu Colorado

Thu Colorado
Tác giả: K3 Phát Trần

Đá đổ mồ hôi huống chi cây trái
Huống chi tôi em, tóc rụng thay nhau
Sợi hoang mang mỗi ngày trên gối cũ
Lang thang góc nhà từng cọng trắng phau
 
Mắt còn đói huống gì môi chưa ấm
Trề môi thu đẵ lạnh giữa tháng mười
Lá chết đứng trên cây, thu chưa chín
Chưa đủ thu, để vàng đỏ cuối đường
 
Thu đã chín chưa? Sao tuyết về hái lá
Khuôn mặt thu không ăn ảnh như người
Như mặt trời ốm o, sinh thiếu tháng
Trái bầu còn xanh bị luộc trên giàn
 
Trời sẽ cho một mùa đông nguyên vẹn
Giáng sinh mà không tuyết cũng như không
Có lẽ hiểu ra nên thu bước nhẹ.
Bướm khoan thai trên cúc nụ muộn màng
 
Cũng nhờ giáng sinh mà hoa trong tuyết
Cũng nhờ em mà ta hóa thành sư
Âu cũng vì ta mà em lần chuỗi
Một bài kinh sám hối tựa thơ tình
 
Sáng nào cũng nướng thêm, chờ mơ lại
Cơn chiêm bao không liền lạc bao giờ
Tại sao tuổi thơ sinh nhằm thế kỷ
Trao cho ta một mớ lá thu hoài
 
Biết làm thơ từ buổi đầu đệ ngũ
Bài thơ hay! Nghi chép lại Đinh Hùng!
Nhớ thuở ấy viết thư tình đổi thuốc
Khiến ai kia yêu đắm đuối bạn mình
 
Biết làm thơ nhưng sợ đọc thơ, lỡ
“Như con mèo ngái ngủ trên tay anh”
Thì “sự nghiệp” như lá môn với nước
Hỡi Nguyên Sa! Nguyên vẹn với thơ tình.

Thu Colorado, tuyết đổ October 24, 2019

Comments are closed.