*************************************************************

Các cựu giáo sư, nhân viên, và học sinh KMH muốn tìm về trường xưa bạn cũ , xin liên lạc một trong các địa chỉ sau đây, để hướng dẫn gia nhập kieumauhue group email:
Nguyễn Văn Thảo K1A: ngthao311@yahoo.com
Bùi Quang Kim Định K1A: bqkimdinh@yahoo.com.vn
Tôn Thất Khôi K2: khoiton@yahoo.com
Lê Phước K3: phuocle5281@yahoo.com

*************************************************************

Album Hình Ảnh Quê Hương & Hải Ngoại

Khắp nẻo dường quê hương || Thăm nhà thơ Hữu Loan - Đồi Tím Hoa Sim || Món ăn Vietnam || Trái cây Vietnam || Hoa ||

Miền Bắc

|| Sapa || Hạ Long ||

Huế và Đà Nẳng

|| Huế Chừ  || Huế Xưa || Lụt lội Huế Nov 2005|| Giáng Sinh tại Huế 2005 ||
|| Đền thờ Huyền trân Công Chúa Huế || Phật Đản tại Huế 2006 || Lăng Cô - Huế ||
|| Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định|| Huế Festival 2006 || Xuân Đinh Hợi 2007 tại Huế ||
|| Huế Festival 2010 || Huế xuân Nhâm Thìn 2012|| Huế đàn Nam Giao || Huế Xuân Quý Tỵ 2013 ||
||
Quảng Trị Thánh Địa La Vang || Đà Nẳng || Hội An || Cầu Thuận Phước Danang 2009 ||
|| Khu Du Lịch Núi Bà Nà - Đà Nẳng || Văn Hóa Mỹ Sơn Danang ||
|| Đà nẳng xuân Tân Mão 2011 || Pháo bông Đà Nẳng 2010 || Đà Nẳng Hoa Sen 2011 ||
|| Pháo bông Đà Nẳng 2011|| Đà Nẳng 04-04-2012|| Pháo bông Đà Nẳng 2012 ||
|| Giáng sinh 2016 tại Huế ||

Tây Nguyên và miền Trung

|| Đà Lạt ngày nay ||Thác Damri Bảo Lộc và Đà Lạt 04/2012 ||

Sài Gòn và miền Nam

|| Saigon bây giờ || Phật Đản tại Saigon 2006 ||Saigon xuân Tân Mão 2011 ||

Hải Ngoại

|| Phật Đản 2006 tại Cali,USA ||Cali Xuân Đinh Hợi 2007||
|| Cali xuân Kỹ Sửu 2009 || Cali xuân Canh Dần 2010 ||
|| National championships surfing- Lướt ván 2010 || Cali pháo bông July 4 2010 ||
|| Cali xuân Tân Mão 2011 tại San Jose||

Album Hình Ảnh Sinh Hoạt

|| KMH Xưa  || Hình báo chí ||
|| Hình Ảnh trường Kiểu Mẫu xưa || Hình Ảnh trường Kiểu Mẫu ngày nay ||
|| Hình chụp danh sách học sinh niên khóa 72-73 ||

Huế

|| Kmh Huế Sinh hoạt tổng quát || KMH Huế || KMH Hội Ngộ 1993 || KMH Đoàn Tụ 30 năm, 7-8-1994 ||
|| KMH Kỷ niệm 40 năm 2004 ||Giao Lưu - Huế July 05 || Tài trợ Hoàng thị Thu 10-2005||
|| Thăm thầy cô 11-2005 || Thầy Bằng về Huế 12-2005 || Lể cấp phát học bổng KMH 2006 ||
||Buổi trao tặng phẩm yểm trợ bão lụt 11-2006 || Viếng tang lễ thầy Phạm văn Ấm 02-2006 ||
|| Viếng tang lễ thầy Nguyễn Cửu Sà 12-2006 || Viếng tang lễ Thầy Phan Xuân Sanh 10-2006 ||
|| Đại lể cầu siêu thầy Đặng Minh Trai tại Huế || Thầy Lê Thọ Giáo về gặp K4 Huế Saigon ||
|| Đêm nhạc Cha và Con của Thầy Nguyễn Tư Triệt ||Thầy Long về Huế 01-2006 ||
|| Kmh/Hue thăm Thầy Cô Tết Đinh Hợi 2007 || Kmh/Huế Họp Mặt Đầu Xuân 2007 ||
|| Những buổi BLL/Kmh/Hue họp mặt  trong năm 2007 || Thầy Lê Chương về Huế 14-04-2007 ||
|| Anh Bùi Quang Kim Định về Huế 2007 || Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Sư Phạm Huế ||
|| BLLKMH/Huế chuẩn bị hội toàn trường 2007|| BLLKMH/Huế và  cô Vĩnh Tiên 29-7-2007 ||
|| Ngày KMH Toàn Trường 26-8-2007 || Chia buồn cùng gia đình bác Hà Thúc Nghĩa 05-2007 ||
|| Tình Thầy Trò KMH || Thăm viếng Tết Mậu Tý 02-2008 || Bll họp 3-4-2008 ||
|| Chuẩn bị cho ngày phát quỹ khuyến học 01-06-2008 || Ngày phát quỹ khuyến học 07-06-2008 tại Huế||
|| Thầy Cô du lịch khu suối nước nóng Thanh Tân và xem ca Huế 10-8-2008  ||
|| Phúng điếu gia đình thầy Võ Quang Kiểm12-2008 || Khôi về thăm Kmh/Hue 11-12-2008 ||
|| Thầy Cô gặp mặt Tất Niên Mậu Tý 11-1-2008 || Đón cô Thanh Huế 3-2009 ||
|| BLL chuẩn bị chương trình 28-6-2009 || Yểm trợ bảo lụt 10-2009 ||
|| Họp mặt kỷ niệm 45 năm KMH tại Huế 08-08-2009 || Truy điệu thầy Lê Văn tại chùa Quốc Ân 02-2010||
|| Thầy Cô gặp mặt tất niên tại Huế 06-02-2010 || Phát quỹ khuyến học cho con em KMH tại Huế ngày 08-08-2010 ||
|| Nghĩa tình KMH yểm trợ Lê Xuân Thảo K1B 09-2010 || Viếng tang lễ thầy Phạm Hồng Thanh 12-09-2010 ||
|| Viếng tang lễ vợ thầy Đặng Nhuận 19-09-2010 || Viếng tang lễ bác Em cựu nhân viên trường 31-03-2011||
|| Viếng tang lễ thầy Huỳnh Hữu Hiệp 07-2011|| Họp Mặt KMH lần thứ 6 tại Huế ngày 07-08-2011 ||
|| Viếng tang lễ vợ bác Em 03-10-2011 || Viếng tang gia Dư Dư K10 || Thầy Cô gặp mặt năm mới 01-01-2012 ||
|| Kmh cắm trại trên đỉnh núi Kim Phụng 07-03-2012 || Viếng tang lễ thân mẫu Phan Hương K1A 01-2013 ||
|| Quà Tết và thăm viếng 01-2013 || Thảo K1A và Tuấn K6 thăm bạn 04-2013 ||
|| Tang lễ thầy Lê Bá Quân tại Huế 06-2013 || Kmh/Hue kỷ niệm 50 năm 06/2014 ||
|| Kmh/Hue thăm viếng quà Tết 01-2016|| Kmh/Hue cựu giáo sư và nhân viên gặp mặt đầu năm 2017||
|| Thầy Cô Nguyễn Ngọc Anh về Huế thăm lại KMH 05- 2017|| Kmh/Hue phát học bổng Khuyến học 2017 ||
|| Kmh/Hue phát học bổng Khuyến học 2018 || Kmh/Hue kỷ niệm 55 năm 1964-2019, Buổi sáng ||
|| Kmh/Hue kỷ niệm 55 năm 1964-2019, Về trường xưa || Kmh/Hue kỷ niệm 55 năm 1964-2019, Họp mặt ||
|| Kmh/Hue kỷ niệm 55 năm 1964-2019, Tiệc chia tay || Kmh/Hue thăm viếng quà Tết 01/2021 ||

Đà Nẵng

|| KMH Đà Nẳng Sinh hoạt tổng quát || KMH Đà Nẳng Họp Mặt 10-2006 || Kmh Danang Họp Mặt Tất Niên 01-2007||
|| Kmh Huế Đà Nẵng Hải Ngoại giao lưu 02-2007 || Kmh Đà Nẳng gặp các Thầy tại Huế 03-2007||
|| Kmh Danang họp mặt hàng tháng 01-04-2007|| Kmh Danang tham dự ngày hội toàn trường 26-8-2007 tại Huế ||
|| Kmh Danang : anh Thảo về thăm  25-2-2008 || Sinh Nhật Khanh K1A và Sỹ K6 tháng 11-2008 ||
|| Kmh Danang: gặp gở Khôi K2 09-12-2008 || Kmh Danang họp mặt Tất Niên 01-2009 ||
|| Kmh Danang sinh hoạt tháng 6-2009 || Kmh Danang gặp mặt Tất Niên 02-2010 ||
|| Kmh/Dn và K5 Yến Nga 05-2013 || Kmh/Dn Sinh Hoạt 2014 || Kmh/Dn Sinh Hoạt Tương Trợ 08-2015 ||
|| Kmh/Dn đầu xuân 2015 || Kmh/Dn Dấu Ấn 10 năm 08-08-2015 || Kmh/Dn đón xuân 2017||

Tây Nguyên 

|| KMH/DL Sinh hoạt tổng quát || BLLKMH/DL họp mặt ra mắt đầu xuân Mậu Tý 2008||
|| Kmh/DL gặp mặt tháng 5-2010 || Đặng Hữu Hùng K7 thăm Kmh/Tây Nguyên 2012||

Sài Gòn & các tỉnh phía nam

|| KMH Saigon || KMH/Sg Sinh hoạt tổng quát || Kmh/Sg gặp mặt 27-12-1992 || Kmh/Sg gặp mặt 20-2-1994 ||
|| KMH/Sg tiển anh Thảo K1A đi định cư 12-1994|| Kmh/Sg gặp mặt 26-2-1995 ||
|| Kmh/Sg đầu xuân 2005 || Kmh/Sg đầu xuân 2006 || Kmh/Sg chúc Tết Thầy Cô 01-2006 ||
|| Di ảnh Thầy Tôn Thất Văn 2006 || Viếng Linh Cửu Thầy Lê Tự Rô 2006 || Kmh/Sg đầu xuân 2007||
|| BLLKMH/Sg họp mặt 2007 || Kmh/Sg chúc Tết Thầy Cô 01-2008 || Kmh/Sg đầu xuân Mậu Tý 2008  ||
|| Kmh/Sg: gặp gở Thảo K1A 02-2008 || BLLKMH/SG thăm Dalat 2008 || Kmh/Sg và Khôi 12-2008 ||
|| Kmh/Sg đầu xuân Kỷ Sữu 2009 || Kmh/Sg và cô Thanh Huế 11-4-2009 ||
|| Kmh/Sg tiệc chia tay Mai Hương K3 06-2009 || Kmh/Sg và Lê Tự Hạnh K4 06-2009 ||
|| Kmh/Sg và Thảo K3 07-2009|| Kmh/Sg du ngoạn đầu năm 2010 || Kmh/Sg đầu năm Canh Dần 2010 ||
|| BLLKmh/Sg, K3 Minh Ngọc và K6 Ng Văn Hưng gặp mặt bạn bè 07-2010 ||
|| Kmh/Sg đầu xuân Tân Mão 19-02-2011 || Kmh/Sg viếng linh cửu thầy Nguyễn Văn Hạnh 2011 ||
|| Kmh/Sg chuẩn bị gặp mặt đầu năm 2012 || Kmh/Sg đầu xuân Nhâm Thìn 12-2-2012 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Quý Tỵ 2013 || Kmh/Sg thăm Tết Thầy Cô 2014 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Giáp Ngọ 2014|| Kmh/Sg thăm Tết Thầy Cô 2015 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Ất Mùi 2015 || Kmh/Sg gặp mặt đầu năm BínhThân 2016 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Đinh Dậu 2017 || Kmh/Sg tháng 5-2017|| Kmh/Sg tháng 6-2017||

|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Mậu Tuất 2018 || Kmh/Sg thăm Tết Thầy Cô 2019 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm KỷHợi 2019 || Kmh/Sg thăm Tết Thầy Cô 2020 ||
|| Kmh/Sg gặp mặt đầu năm Canh Tý 2020 || Kmh/Sg thăm Tết Thầy Cô 2021||

Hải Ngoại

|| KMH/HN Sinh hoạt tổng quát  || Hội Ngộ 40 năm Cali 2004 || Gặp gở Dưng K4 tu nghiệp tại Cali 07-2005||
|| Gặp gở tại Cali 06-16-2006 || Kmh Gặp gở tại Toronto - Canada|| Cứu xét quỹ khuyến học 2006-2007 ||
|| Tiệc cưới Ngô văn Hùng K4 tai Rosemead, Cali, USA || Thầy Mỹ và Thầy Giáo gặp KMH tại Toronto||
||KMH/HN tham dự  50 năm DHSP/Hue tại cali  || Chuẩn bị trước ngày họp mặt KMH/HN 2007 ||
|| Tập 1:Họp Mặt KMH/HN  30-06-2007 tại Orange county, Cali, USA ||
|| Tập 2:Họp Mặt KMH/HN  30-06-2007 tại Orange county, Cali, USA || Sau ngày Họp mặt KMH/HN 2007 ||
|| Thầy Trần Ngọc Cư - Toronto 11-2007 || Kmh gặp gở 22-11-2007 tại San Jose, Ca ||
|| Thầy Trần Hữu Long - Cali 24-8-2008 || KMH tại Houston, Texas 30-8-2008 ||
|| Kỷ niệm 45 năm KMH tại Cali 22-8-2009 || Thăm cô Kim Sa tại Cali 07-11-2010 ||
|| Gặp mặt Kmh/Hn tại Nam Cali 24/06/2011|| KmhHn sinh hoạt năm 2011||
|| Họp mặt Kmh/Hn tại Nam Cali 27/05/2012 || KmhHn sinh hoạt năm 2012 ||
|| Canada: Phú K4 và Thùy Chương K10 đoàn tụ || Kmh/Hn sinh hoạt năm 2013 ||
|| Họp mặt Kmh/Hn tại Nam Cali 29/06/2013 ||
|| Kỷ niệm 50 năm KMH tại Cali 09-08-2014|| KmhHn sinh hoạt năm 2014||
|| Họp mặt KMH/HN 02 July 2015 : Đón chào || KmhHn sinh hoạt năm 2015 ||
|| Họp mặt KMH/HN tại Cali 04 July 2015 ||
Họp mặt KMH/HN tại Cali 14 Aug 2016 ||
|| KmhHn sinh hoạt năm 2016 || KmhHn sinh hoạt năm 2017 || Kỷ niệm 53 năm KMH tại Cali 26Aug2017 ||
|| Kỷ niệm 55 năm KMH tại Cali 19Oct2019 ||

Album Giáo Sư và Nhân viên

|| Hình Xưa || Hình Nay ||

Album Khóa 1A và 1B

Hình Xưa || Hình Nay || K1 Hop Mat Hue 17 June 2006 || K1B Du ngoạn hè 2006 ||
Nguyễn xuân Thanh K1B về thăm bạn bè || Võ Khắc Chắt và Lê Kim A, Texas ||
K1 Họp Mặt Đầu Xuân tai Huế 2007|| Viếng tang gia Thân Mẫu anh Hoàng Văn Tùng K1A ||
KMH/SG tham dự tiệc cưới con anh Chiếu K1A 07-07-2007|| Thảo về thăm KMH/Huế 02-2008 ||
K1 Họp mặt đầu Xuân Mậu Tý 2008 || Mai San về thăm KMH || K1A Bích Thúy du lịch Costa Rica 2007 ||
Lê Văn Dũng thăm K1A KMH/HN tại Cali 14-9-2008 || K1 gặp gở đầu xuân Kỷ Sữu 15-2-2009 tại Saigon ||
K1 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH || K1 và Quỳnh Mơ 07/2009 || K1 sinh hoạt tháng 9/2009 ||
K1 gặp mặt xuân Canh Dần 10/03/2010 tại Huế || K1 viếng tang gia của Bích Thúy tại Huế 19/03/2010 ||
K1A Bích Thúy tại Huế 2011 || K1 sinh hoạt 07-2011 || K1B Nguyễn Tín tại Huế 02-2012 ||
K1A Chiếu đám cưới con gái 05-2013 || K1A Tôn Nữ Hay tại Saigon 2013 ||
K1 Tham dự kỷ niệm 50 năm KMH tại Huế 2014 ||
K1 Gặp mặt đầu năm 2015 tại Huế ||
K1 thăm sức khỏe Phụ Mẫu K1 tại Huế ||

Album Khóa 2

|| Ngày xưa thân ái || Hình bạn bè bây giờ || Sinh Hoạt Tổng Quát || Khôi và KMH/ Huế Dec 04 ||
|| Khôi và KMH/ Sg Dec 04 || K2 Họp mặt đầu xuân tại Huế 2005 || Họp mặt 12-06-05 ||
|| K2 Họp mặt tổng kết cuối năm 2005  và đầu xuân 2006 ||
|| Viếng linh cửu thân phụ bạn Phong Hằng và thầy  Châu Phan ||
|| Viếng linh cửu thân phụ bạn Ngô Quốc Thành ||
|| Viếng linh cửu bạn Huỳnh Khắc Đủ || Viếng linh cửu bạn Nguyễn Dật ||
|| Linh Tiệp thăm bạn bè tại Texas, USA || Linh Tiệp K2 gặp bạn đầu năm 2007 ||
|| Bạn bè K2 gặp gở tai Cali 09Jan2007|| Hop Mặt tai Huế 07-01-2007||
|| K2 Họp Mặt Đầu Xuân tại Huế 2007 || Khôi tham bạn tại Huế 01-03-2007||
|| Khôi tham bạn tại Saigon 03-2007|| Ngô Quốc Thành dến Cali 18-03-2007 ||
|| K2 thăm viếng ủy lạo gia đình Huỳnh khắc Đủ và gia dình Nguyễn Dật ||
|| Chia tay Lê văn Hoàng 06-05-2007|| Họp mặt thường kỳ 3-06-2007||
|| Thăm bạn Nguyễn v Dũng (cao bồi Dạ Lê)|| Trần v Thanh thăm bạn tại Texas ||
|| Họp mặt thường kỳ 12-08-2007|| Gặp lại bạn Nguyễn Phong ||
|| Trần Văn Thanh về thăm Huế  || Nguyễn Thị Hoa từ Texas qua Cali thăm 30-9-2007 ||
|| Họp mặt thường kỳ 7-10-2007|| Họp mặt thường kỳ 2-12-2007 ||
|| Trần Ngọc Khâm về Huế thăm  15-12-2007|| K2 Họp Mặt Đầu Xuân tại Huế 2008 ||
|| Hoàng Văn Toàn về Huế thăm bạn 24-01-2008 || Giúp đở bạn bè khó khăn dịp Tết 2008||
|| Thúy Nga về thăm Huế 13-02-2008 || Thu Lan thăm bạn bè 16-3-2008 ||
|| Kim Trang thăm bạn bè tại Cali 5-2008 || Họp mặt thường kỳ 1-6-2008 ||
|| Lê Văn Hoàng và K2 2008 || Trần Văn Thanh về thăm bạn 2008 || Thu Lan về thăm hè 2008 ||
|| Phúng điếu gia đình bạn Hương Cúc 31-8-2008 || Tái ngộ cùng bạn Ngô Quốc Thành 31-8-2008||
|| K2 Họp Mặt Tổng Kết 2008 Đầu Xuân 2009 || K2 gặp mặt đầu xuân Kỷ Sữu  2009 ||
|| K2 đầu xuân Kỹ Sữu 2009 tham quan đền thờ Huyền Trân Công Chúa ||
|| Ng Xuân Bảo ra thăm Huế 02-2009 || K2 tham quan Thiền Viện Trúc Lâm và Nhị Hồ 15-3-2009 ||
|| K2 phúng điếu nhạc mẫu Linh Tiệp || K2 họp mặt thường kỳ 4-2009 ||
|| K2 và Trương Quang Huế + họp mặt thường kỳ 5-2009 || K2 và Nguyễn Thị Hoa 14-7-2009 ||
|| K2 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH || Ngọc Lan và Thu Lan về tham dự cùng K2 ||
|| Thúy Ngọc và Lê Văn Hoàng thăm bạn 11-8-2009|| K2 Họp Mặt Tổng Kết 2009 ||
|| K2 họp mặt đầu xuân 2010 tại Huế || K2 gặp mặt bạn bè tại Cali 24Jan 2010 ||
|| K2 gặp mặt thường kỳ 4/2010|| Đám cưới con gái Trần Văn Thanh 06-2010 ||
|| K2 Viếng tang gia thân phụ bạn Dương Thuận 7/2010 || K2 KChi TNgọc NLan ThoTho du lich Dalat 8/2010||
|| K2 bạn bè hội ngộ 14-8-2010|| K2 hop mặt thường kỳ 09-2010|| K2 gặp mặt Phan Thị Hoa 08-09-2010 ||
|| K2 họp mặt tổng kết 2010 tại nhà hàng Festival Huế 15-01-2011 ||
|| K2 du ngoạn Đà Nẳng 9/2016||

Album Khóa 3

|| Hình Xưa || Hình nay || K3 Sinh hoạt tổng quát || Lê Văn Tân và KMH/Huế 01-2008 ||
|| K3 ra mắt BLL tại Huế 9-3-2008 || Mai Hương thăm KMH Cali 19-07-2008 ||
|| Minh Ngọc K3 gặp gở tại Cali 30-7-2008 || Lê Văn Tân gặp gở tại Cali 19-8-2008 || K3 gặp mặt 11-9-2008 ||
|| K3 sinh hoạt tương trợ || K3 phúng viếng tang gia Nguyễn Hòa Nam 9-2008 || K3 sinh hoạt 4-1-2009 ||
|| K3 đón xuân tại Huế 10-1-2009 || K3 và Lê Văn Nhân tại Huế 3-4-2009 ||
|| Mai Hương và KmhHuế 23-5-2009 || Mai Hương thăm đền Huyền Trân Công Chúa ||
|| Mai Hương thăm Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã || K3 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH ||
|| Nhân và Kmh Cali 10-10-2009|| K3 Sinh hoạt 03-1-2010 || K3 Đài và Phát và KmhSaigon 9-3-2010 ||
|| K3 Đài và Kmh Huế 14-3-2010 || K3 Đài và KmhDanang 16-3-2010 ||
K3 ThaoM và Nhân Huế 06-2010 ||
|| K3 bạn Saigon Huế 6-8-2010 || K3 du ngoạn 23-1-2011 || K3 Hồ Đăng Thuận và KmhHuế 31-03-2011 ||
|| Phúng viếng tang gia Võ Ngọc Giáo K3 4-2011||

Album Khóa 4

|| Hình Xưa || Hình Nay || Võ Thị Vân về thăm K4 || Đám tang Trần Thúc Hào ||
|| Viếng linh cửu thân phụ Xuân Liên || Lễ Cầu Siêu Xuân Thịnh tại Huế ||
|| Lể Cưới Lê Bá Ái Khóa 4 || K4 Họp mặt tổng kết cuối năm 2006 ||
|| K4 Họp Mặt Đầu Xuân tại Huế 2007 || K4 và Sen 03-2007 tai Hue||
|| K4 gặp lại Hòa và Thân || K4 gặp lại Thục || Họp mặt tháng 5-2007 ||
|| Họp mặt tháng 6-2007|| K4 gặp gở Thu Cúc tại Huê 5-8-2007 ||
|| K4 gặp gở Thu Cúc tại Saigon 10-8-2007 || Họp mặt tháng 8-2007 ||
|| K4 chia tay Trương Văn Lộc || Họp mặt tháng 1-2008 || Họp tổng kết cuối năm 27-1-2008 ||
|| K4 Họp mặt đầu xuân Mậu Tý 2008 || Họp Mặt tháng 3-2008 || Họp Mặt tháng 4-2008 ||
||  K4 Họp Mặt thang 9-2008|| K4 viếng tang gia Võ Văn Tý K4 12-2008 ||
||  K4 Sinh Hoạt tháng 12-2008 || K4 Họp mặt đầu xuân Kỹ Sữu 2009 ||
||  K4 Họp mặt tháng 3-2009 || K4 Họp mặt tháng 5-2009 ||
|| K4 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH || K4 Ngô Viết Thảo thăm bạn 06-2009 ||
|| K4 Nguyễn Viết Hòa thăm bạn 10-2009 || K4 Du ngoạn chùa Huyền Không 11-2009 ||
|| K4 Trần Đăng Dinh thăm bạn 12-2009 || K4 và Hoàng Thị Dung 01-2010 ||
|| K4 Tang lễ Hồ Đăng Phán 05-2010|| K4 Họp mặt tháng 6-2010 ||
|| K4 Gặp Mặt Tết Tân Mão 02-2011 ||

Album Khóa 5

|| Hình Xưa || Hình Nay || Sinh Hoạt Tổng Quát || Phúng điếu bạnLê văn Hoài ||
|| K5 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH || K5 và Yến Nga tại Huế tháng 05/2011||
|| K5 Thông đi du lịch || K5 tham dự ngày kỷ niệm 50 năm KMH ||
|| Viếng Tang K5 Ngọc Duyên 09-2016 || Viếng Tang K5 Kim Thoa 06-2017 ||

Album Khóa 6

|| Hình Xưa || Hình Nay || Hình Lưu Niệm K6 || Họp mặt 1990 tại nhà Đặng Thanh ||
||Họp Mặt đầu năm 2006 tại Huế || Ngô văn Minh về Huế thăm ||
|| Viếng tang gia Huỳnh hữu Bi và Trí || K6 tham dự ngày Hội Toàn Trường 2007 ||
|| Ngọc Hân, Tuấn, Thủy, Phương Lan về thăm bạn K6 Huế 9-2007 || Ngô Quốc Tuấn và K6 06-2009 ||
|| Phúc Tùng và Kmh/Saigon || Nhóm bạn K6 du ngoan núi Ngự Bình || Nhóm bạn K6 du ngoan Trường Sơn||
|| K6 sinh hoạt trước ngày lễ hội 45 năm KMH || K6 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH ||
|| K6 Đám Cưới Con Trai Ngọc Túy 17-12-2009 || K6 phúng viếng Nguyễn Thị Luyến 12-2009 ||
|| K6 Xuân Canh Dần 18-2-2010 || K6 Nguyền Văn Hưng về thăm bạn bè tại Huế 07-2010||
|| K6 Tham dự KMH lần 6 tại Huế 07-08-2011|| K6 gặp mặt Tết Nhâm Thìn 2012
||

Album Khóa 7

|| Hình Xưa || Hình Nay || Chân Dung K7 || K7 Sinh hoạt tổng quát ||K7 tại Santa Ana, Cali 28-12-2007 ||
|| Phương Lan về thăm KMH/Sg 01-2008 ||
|| K7 họp mặt đầu năm Mậu Tý 2008 tại Huế ||
|| K7 ra mắt Ban Liên Lạc 19-4-2008 || K7 Tết Kỹ Sữu 2009 ||
|| K7 lớp 1 gặp mặt đầu năm 2009  || Mai Dung về Huế thăm bạn bè 23-5-2009 ||
|| K7 và Mai Dung tại Huế 23-5-2009  || K7 Tham dự ngày Kỷ niệm 45 năm KMH ||
|| K7 Danang tham dự Lễ Vu Quy con gái Lý Hồng Cẩm 01-2010 || K7 Xuân Canh Dần 21-2-2010 ||
|| K7 phúng viếng thân mẫu Mai Thanh 04-04-2010 || K7 bạn bè Saigon 07-2010 ||
|| K7 Kỷ Niệm 40 năm vào trường KMH , 25-12-2010 || K7 Gặp mặt đầu năm Tân Mão 13-02-2011||
|| K7 Danang dự lễ cưới con gái Võ Văn An 20-01-2011 || K7 tham dự xuân Tân Mão KMH/SG 19-02-2011 ||
|| K7 dự tiệc cưới con gái Trần Dũng 01-2013 || K7 lớp 6/1 bạn bè Tết Át Mùi tại Huế 02-2015 ||
|| K7 Bạn bè Tết Ất Mùi tại Saigon 02-2015 || K7 lớp 6/3 gặp mặt tại Huế 07-2015 ||
|| K7 Kỷ niệm 45 năm vào trường KMH, 12-2015 || K7 Tham dự lễ cưới con trai Mai Dung 01-2016 ||

Album Khóa 8

|| Hình Xưa || Hình Nay || K8 ra mắt BLL tại Huế 9-3-2008 ||
|| K8 Chia tay Mộng Liên đi định cư Mỹ 08-2008  ||
|| Thu Nga thăm viếng Cali, USA 26-8-2008 || K8 sinh hoạt 20-6-2009 ||
|| K8 Tham dự ngày kỷ niệm 45 năm KMH || K8 gặp mặt đầu năm Tân Mão 13-02-2011||
|| K8 Đi chơi Động Thiên Đường - Quảng Bình 04/2012 ||

Album Khóa 9

|| Hình Xưa || Hình Nay || K9 tham dự ngày Hội Toàn Trường 2007 ||
|| K9 ra mắt BLL tại Huế 29-3-2008 || K9 tham dự hội toàn trường 2008 ||
|| K9 du ngoạn Thiên An 22-3-2009 || K9 Tham dự lễ hội Kỷ niệm 45 năm KMH||
||K9 du ngoạn dọc sông Hương || K9 gặp mặt đầu năm tại Huế 2010 ||
|| K9 viếng đám tang thân mẫu Hồ Văn Trai || K9 gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013||
|| K9 Tham dự buổi kỷ niệm 50 năm KMH 06-2014 ||

Album Khóa 10

|| Hình Xưa || Hình Nay || Thùy Chương và ban bè KMH 01-2008 ||
|| K10 Họp mặt lần thứ 1 tại Huế 18-01-2008 || K10 ra mắt BLL đầu xuân Mậu Tý 17-2-2008 tại Huế ||
|| K10 gặp mặt đầu xuân Kỷ Sữu 5-2-2009 || K10 thăm Ni Cô Diệu Tuệ 8-2-2009||
|| K10 tham dự ngày kỷ niệm 45 năm KMH || Đám cưới Thùy Chương K10 và Hà Thúc Phú K4 04/2010 ||
|| Thùy Chương và bạn bè tại Huế 11/2009 || Thùy Chương- Phú và bạn bè K4 tại Huế Saigon 04/2010 ||
|| K10 Tham dự ngày KMH lần 6 tại Huế 07-08-2011||

Album Khóa 11

|| Hình Xưa || Hình Nay || K11 ra mắt BLL tại Huế 30-3-2008 ||