Đập Đá

ĐẬP ĐÁ Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Vừa đập vừa đá lại còn khoe. Tội nghiệp ôn tui răng rứa hè! Vỹ Dạ đi lên mùa nước phủ. Tòa Khâm lội lại lúc mưa đe. Cùng đau nặng gánh…binh … Continue reading

Lái

LÁI (đò). Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Ông ni đang tập lái ô tô. Đường xóc, đường dằn chán thấy mồ. Sao bằng điệu nghệ, anh giặc lái. Đường bay lả lướt… chịu mấy cô. Trước khi đề-pa phải … Continue reading