Ngày cắt rốn

Ngày cắt rốn Ngày cắt rốn, mà gọi thầm sinh nhật Ngay phút đầu đã có niệm chia lìa Mỗi bước đi khôn, mỗi lần thương tật Ngày cắt rốn, là ngày mất liên lạc Bước chênh ra thế giới … Continue reading

Tiểu Ni

Tiểu ni ơi! Có lẽ tôi với em chung một tiềm thức Tôi nhớ rồi, một câu hỏi thốt ra từ tiền kiếp Hỏi mà không mong cầu được trả lời Không như Bach trong Toccata thuở đó Câu hỏi … Continue reading

Dòng Kiểu Mẫu

Dòng Kiểu Mẫu Kiểu Mẫu, hình bóng cũ vẫn lặng thinh Thánh tích xanh, biết bao giờ trở lại Lời thầy như kinh, lời trò như chim sẻ Vẫn đâu đây văng vẳng hồi sinh! Tu viện trắng! Ngày Thứ … Continue reading