Nhạc: Màu Lá Thu Phai

Màu lá Thu phai

Bây giờ anh ở đâu
Quê hương hay đất lạ
Thu từng Thu phai úa
Lòng em thêm dại khờ
Xa nhau lâu lắm rồi !
Anh còn nhớ em không
Hoa Pensée chớm nở
Tình em vẩn bơ vơ
Bao giờ anh mới hay !?
Trời đất vẫn quay cuồng
Riêng mình em lẻ bóng
Lặng lẽ đếm tháng ngày
Lối đi phủ lá vàng
Màu tóc em điểm sương
Tìm anh đâu vạn ngã
Lòng em vẫn như xưa
Nhớ anh ngàn nhung nhớ
Ðôi mắt anh hiền hòa
Kiểu Mẩu ngày xưa ấy
Tan trường em ngẩn ngơ
Ngoài kia nước vẫn rơi
Nghe mưa gió bồi hồi
Vọng về dòng Hương cũ
Bây giờ anh ở đâu ?!!..

Thơ: Vân Ty
Phổ Nhạc: Nguyễn hữu Thuần
Trình bày: Kiều Lê

Chấm Hỏi

CHẤM HỎI

Có một thằng ngu ngơ
Kéo thêm đứa khù khờ
Vun đắp cùng ước mơ
Hai cô vẫn hững hờ

Năm năm
Mười năm
Hai mươi năm
Rồi ba mươi năm

Tóc đốm bạc nhưng tình không bạc
Anh trở về bên ngỏ nhỏ ngày xưa
Em bây giờ mới rõ hết tình khờ
Của một thời áo xanh thơ dại

Kỹ niệm trổi về trong khắc khoải
Yên ắng rơi từng mãnh đời riêng
Mừng cho anh, cũng mừng cho em
Sống vì mọi người là tất cã

PHẢI KHÔNG EM ?

Xuan thanh Huyen
Khoa 2 KMH