Danh sách cựu hs Khóa 11

1974-1981
Niên khóa 1975-1976 trường đổi tên là trường Lê Lợi và niên khóa 1976-1977 trở về sau trường giải thể và học sinh được chuyển qua học tại các trường khác như trường Quốc Học …. Do đó có thể gọi khóa 11 là khóa cuối cùng thi tuyển vào Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế .

TTHọ TênBanRờiCư ngụ‰EmailPhone
1Tuyết MaiRiverside, Ca, USAonmucai@yahoo.com
2Hồ Thị Suy Min  Saigon, Vietnamsuymin@gmail.com  
3La Vĩnh Cường  Hue, Vietnamlavinhcuong@yahoo.com 
4Dũng  Westminster, Ca, USA (714) 717-2933
5Nguyễn Xuân HuyMaryland, USA
6Hồ Anh Khiêm  Irvine, Ca, USApkhiem08@yahoo.com 
7Hồng LanHuế, Vietnamquá vãng 2011
8Hồ Văn Mãnh (Hòa)  Ca, USA  
9Ngô Thị ThuSaigon, Vietnamhuongbinh19llh@yahoo.com
10Đổ TrúcHuế , Vietnam
11Đinh Văn Tráng  Seattle, Washington, USAtrangdinh247@yahoo.com
12Hồ Thúc Trừng  Saigon, Vietnam  
13Hồ Đăng Phúc  Hue, Vietnam  
14Nguyễn Thị Vân  Hue, Vietnam