Danh sách cựu hs Khóa 11

1974-1981
Niên khóa 1975-1976 trường đổi tên là trường Lê Lợi và niên khóa 1976-1977 trở về sau trường giải thể và học sinh được chuyển qua học tại các trường khác như trường Quốc Học …. Do đó có thể gọi khóa 11 là khóa cuối cùng thi tuyển vào Trường Trung Học Kiểu Mẫu Huế .

TT
Họ Tên
Ban
Rời
Cư ngụ‰
Email
Phone
1Tuyết MaiRiverside, Ca, USAonmucai@yahoo.com
2Hồ Thị Suy Min  Saigon, Vietnamsuymin@gmail.com  
3La Vĩnh Cường  Hue, Vietnamlavinhcuong@yahoo.com 
4Dũng  Westminster, Ca, USA (714) 717-2933
5Hồ Anh Khiêm  Irvine, Ca, USApkhiem08@yahoo.com 
6Hồng LanHuế, Vietnamquá vãng 2011
7Hồ Văn Mãnh (Hòa)  Ca, USA  
8Ngô Thị ThuSaigon, Vietnamhuongbinh19llh@yahoo.com
9Đinh Văn Tráng  Seattle, Washington, USAtrangdinh247@yahoo.com
10Hồ Thúc Trừng  Saigon, Vietnam  
11Hồ Đăng Phúc  Hue, Vietnam  
12Nguyễn Thị Vân  Hue, Vietnam