Video Kmh

Các video clips dưới đây được link từ trang YouTube của anh Trương Văn Thanh K1A tạo lập , các ban cũng có thể vào xem thẳng tại địa chỉ : http://www.youtube.com/user/truongkieumauhue1964/videos

1.- Sinh hoạt KMH tại Huế:- Các họp mặt tân niên thầy cô KMH/Huế
- Các kỳ họp mặt toàn trường Kmh.
- Phát quỷ khuyến học và yểm trợ các gia đình thành viên KMH khó khăn hàng năm
- Các sinh hoạt tổng quát hàng năm và các khóa tại Huế .

2.- Sinh hoạt KMH tại Saigon :- Các kỳ Kmh/Sg Họp Mặt Đầu Năm
- Trích đoạn sinh hoạt KMH/Saigon và KMH/Huế .

3.- Sinh hoạt KMH tại Hải ngoại:- Các kỳ họp mặt .

4.- Sinh hoạt riêng các khóa  KMH:

- Khóa 1:


- Khóa 2:


-Khóa 6: 


-Khóa 7: