Phân Ưu – K5 Nuyễn Duy Quang

PHÂN ƯU

Được tin buồn đồng môn K5 NGUYỄN DUY QUANG
đã mất ở Hoa Kỳ tháng 12 năm 2020 và đã hỏa táng,chờ làm thủ tục chuyển về Việt Nam,
chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến.
Thành kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban liên lạc KMH/Hue
Lê Phước
_______________________________________________

Phân Ưu – K8 Nguyễn Viết Cư

PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K8 NGUYỄN VIẾT CƯ
vừa từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2021 tại Huế.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại chân thành chia buồn cùng gia đình.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Thành kính nguyện cầu hương linh Cố đồng môn sớm về Cõi Vĩnh Hằng.

TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN ĐỒNG MÔN K8 NGUYỄN VIẾT CƯ ĐÃ RA ĐI
NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2021 TẠI HUẾ 
DO ĐỘT QUỴ VÌ TAI BIẾN.MẠCH MÁU NÃO,
CHÚNG TÔI XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VÀ CÁC CHÁU.
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỐ ĐỒNG MÔN SỚM VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/H.
Lê Phước.
______________________________________________

Phân Ưu – K1B Võ Khắc Chắt

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K1B VÕ KHẮC CHẮT
vừa từ trần ngày 23 tháng 12 năm 2020  tại Huế.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại chân thành chia buồn cùng gia đình.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

Nhân được tin đồng môn K1B Võ Khắc Chắt vừa từ trần tại Huế sau thời gian lâm bệnh nặng.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Chúng tôi chân thành Phân Ưu đến quý tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh anh sớm Vãng Sanh Cực Lạc.
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG
Bùi Quang Kim Định K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN ĐỒNG MÔN K1B VÕ KHẮC CHẮT
VỪA TỪ TRẦN VÀO HÔM QUA 23.12.2020 SAU MỘT THỜI GIAN LÂM BỆNH NGẶT NGHÈO,
CHÚNG TÔI XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VÀ CÁC CHÁU.
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
VÀ KÍNH CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH CỐ ĐỒNG MÔN SỚM VÃNG SANH LẠC QUỐC.
TM.Ban liên lạc KMH/Huế.
Lê Phước.

Nhớ Huế

N H Ớ  H U Ế

Em còn một chút mưa ư ?!

Tôi thăm thẳm Huế ướt từ ngày xưa
Cái thời như đã như chưa
Chân sè sẹ gió, mắt vừa ban mai
 
Đón đưa xanh mộng áo dài
Mới chiều Đập Đá đã mai Trường tiền
Tình hờn trong vở không yên
Đêm cà phê ngấm giọt riêng thở dài
 
Gió sông Hương rát lòng trai
Tôi đi hút bóng tàn phai qua đèo
Hoàng thành ở lại chiều rêu
Câu thơ thôi cứ gởi theo mây trời .
               Phạm Đình Chương
                       K2 KMH

Phân Ưu – K5 Trần Ngọc Hiền

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận tin buồn đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
vừa mới qua đời vì bạo bệnh.
Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
 sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
TM. Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo K1A
_______________________________________________

PHÂN ƯU

Ban liên lạc KMH/SG vừa nhân được tin đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
đã qua đời 4 tháng 7 năm 2020 tại Saigon .
Thay mặt Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến tang quyến.
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
Vãng Sanh Cực Lạc .
TM. Ban liên lạc KMH/Saigon
Bùi Quang Kim Định K1A
_______________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
đã qua đời sau một thời gian chữa trị .
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi thành kính phân ưu đến tang quyến và
Nguyện cầu cho hương linh cố đồng môn K5 TRẦN NGỌC HIỀN
sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .
TM. Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3