Danh sách cựu hs Khóa 8

1971-1978
Lớp 1

TTHọ TênBanRờiCư ngụ‰EmailPhone
1Võ thị Hồng Cẩm     
2Lê thị Minh Châu     
3Tôn nữ thị Dơn     
4Hoàng thị Duyên     
5Công Tằng Tôn nữ Minh Hòa     
6Nguyễn thị Hiền     
7Hoàng thị Minh Hương     
8Nguyễn thị Kim Lan     
9Mai thị Thu Loan     
10Nguyễn thị Kim Ngân     
11Hồ thị Thanh Phương     
12Hồ thị Oanh     
13Phan thị Kim Thương     
14Trần thị Trang     
15Phạm thị Vân     
16Trương thị Vâng  San Diego, Ca, USA  
17Đoàn Bính     
18Lê Châu     
19Trương Ngọc Cương     
20Trương Ngọc Cường     
21Nguyễn hữu Danh     
22Trần văn Dũng     
23Phạm văn Đạt     
24Đinh văn Hà     
25Nguyễn Hiền     
26Huỳnh Quang Hòa Quảng Trị, VietnamQuá Vãng 1984 
27Phạm Nguyễn Cẩm Hoàn  San Diego, Ca, USA, phamcamhoan@yahoo.com 
28Bảo Hùng     
29Cái Viết Hương     
30Lê Đình Khôi     
31Nguyễn Đôn Mỹ     
32Lê Đình On     
33Đỗ Hoàng Phong     
34Nguyễn Đình Phước     
35Mai Thanh Quảng     
36Ngô G Ngộ tự M. Tâm     
37Lê Đắc Tăng     
38Tôn Thất Tập     
39Trần văn Thu     
40Bùi Ngọc Tuân     
41Trần Toàn     
42Lê văn Tường     
43Nguyễn văn Trai     
44Hồ Tá Vinh     
45Lâm Thành Vui     

Lớp 2
TTHọ TênBanRờiCư Ngụ‰EmailPhone
1Cao thị Ngọc Ánh  Nha Trang, Vietnam
2Dương thị Dung     
3Nguyễn thị Duyên     
4Hồ thị Gái Em     
5Trần thị Hảo     
6La thị Xuân Lộc  Hue, Vietnam  
7Phan thị Thuận Lý     
8Công Huyền Tôn nữ Như Ngọc     
9Nguyễn thị Hồng Oanh     
10Võ thị Thu Quang     
11Trương thị Mỹ Thơ    mytho2091959@gmail.com 
12Hoàng thị Kim Thu ?   
13Phan thị Bích Thủy     
14Châu thị Tương ?   
15Nguyễn thị Ngọc Trâm     
16Võ thị Vân Trang     
17Đinh Ba     
18Hàng Nguyên Các     
19Nguyễn Duy Chường     
20Nguyễn Viết Cư   Hue, Vietnam  Quá vãng 01-2021 
21Hoàng Cư     
22Phạm văn Danh     
23Trần hữu Dục     
24Tống Phước Dũng     
25Đoàn Xuân Dũng     
26Đoàn Đại Đức     
27Phan Giáo     
28Nguyễn Hậu     
29Nguyễn Đình Kim     
30Trần Kiêm Kim     
31Lê Lạc     
32Phạm văn Lộc     
33Võ Công Luyện     
34Tôn thất Ngô     
35Đỗ Phán     
36Nguyễn Thanh Sơn     
37Phan Tấn Tâm     
38Hồ Ngọc Thanh     
39Nguyễn Công Thống     
40Đào Minh Tiến     
41Phạm văn Tuấn     
42Văn Viết Tuấn     
43Nguyễn văn Trường     
44Lê Đắc Xảo     
45Trần Vỹ     

Lớp 3
TTHọ TênBanRờiCư ngụEmailPhone
1Ngô thị Dung     
2Lê thị Bích Đào     
3Nguyễn thị Thu Hà      
4Lê thị Ngọc Hà     
5Tôn nữ thị Hạnh     
6Mai thị Cẩm Hương     
7Trần thị Bạch Lan     
8Dương thị Lang     
9Nguyễn thị Mộng Liên  Garden Grove, Ca, USA  
10Lương Thúy Mai     
11Phạm thị Nga     
12Trương thị Tuyết Ngọc     
13Lê thị Thanh Tâm     
14Huyền Tôn nữ thị Thạnh     
15Hồ thị Thiên Thu     
16Nguyễn thị Kim Vân     
17Hồ Đăng Bích     
18Nguyễn Chắc     
19Huỳnh Xuân Dũng     
20Nguyễn văn Dẫn     
21Nguễn văn Dũng     
22Lê Đình Điềm     
23Hồ Đổng     
24Trần văn Hồng   Hue, Vietnam chiyeuminhanh_882000@yahoo.com 
25Hoàng hữu Huệ     
26Nguyễn Thanh Hy     
27Nguyễn Kim Khánh     
28Huỳnh văn Loăn     
29Lê Xuân Lực     
30Lê Tường Minh     
31Trần Đình Nam     
32Tôn Thất Tài     
33Mai văn Tâm     
34Nguyễn văn Thái     
35Hồ Đắc Thắng   Huế, Vietnam Quá vãng 5-2015 
36Nguyễn văn Thắng     
37Hồ văn Thọ     
38Nguyễn Ngọc Thọ     
39Trần văn Thứ     
40Nguyễn Đình Tuệ     
41Nguyễn Đông Tùng     
42Lê Quang Trí     
43Hoàng Thế Văn     
44Nguyễn Vui     

Lớp 4
TTHọ TênBanRờiCư NgụEmailPhone
1Tống thị Ánh   Georgia, USA anhtong04@gmail.com 
2Đào thị Kim Chi  Hue, Vietnamdaothi_kimchi@yahoo.com 
3Lê thị Kim Chi     
4Lê thị Gái     
5Châu thị Hạ     
6Phan thị Hảo     
7Đỗ thị Lệ Hương  San Jose, Ca, USArtruong12@gmail.com
8Lý thị Hồng Liên     
9Nguyễn thị Thu Nga  Hue, Vietnamthungahue@yahoo.com
10Hà thị Thu Nguyệt     
11Đặng thị Noel     
12Trần thị Đoan Phương     
13Tôn nữ thị Thanh     
14Trần thị Thu Trang     
15Hà thị Thu Thủy  Irvine, Ca, USAhiepthatton@yahoo.com 
16Mai thị Yến     
17Nguyễn văn Cừ     
18Nguyễn Hoàng Chương     
19Nguyễn hữu Dũng     
20Lê Viết Đính     
21Nguyễn văn Đoàn     
22Nguyễn Minh Đức     
23Nguyễn văn Hiếu     
24Đặng văn Hùng     
25Nguyễn Đức Luyện     
26Ngô văn Phúc     
27Võ Phúc     
28Ngô hữu Phước     
29Nguyễn văn Phong     
30Tôn Thất Quán     
31Nguyễn văn Sum   Hue, Vietnam tamhangthien@gmail.com 
32Phan Đình Tân     
33Nguyễn Tri Thảo     
34Nguyễn Đăng Thắng     
35Nguyễn Thạnh  Aurora, Colorado, USA 
36Hồ hữu Thọ     
37Phạm văn Thông     
38Võ văn Thương     
39Nguyễn Minh Tiến     
40Hồng Kiên Toại     
41Nguyễn Tùng     
42Tôn Thất Viễn Tương     
43 Nguyễn văn Út   Huế, Vietnam Quá vãng 12-2018 
44Trần Duy Vượng     
45Nguyễn Yến     

Lớp 5
TTHọ và TênBanRờiCư ngụEmailPhone
1Hồ thị Hoàng Anh   Huế, Vietnam  
2Lê thị Ngọc Anh     
3Nguyễn thị Phương Anh     
4Nguyễn thị Ánh     
5Nguyễn thị Gái     
6Đinh thị Hoa     
7Phạm thị Hồng     
8Đào thị Huệ     
9Lê thị Kim Liên     
10Tống thị Lương     
11Trần thị Phước     
12Lê thị Cẩm Phương     
13Phan thị Quỳnh     
14Nguyễn thị Thu Sương  Australia Quá vãng 05-2023 
15Hồ thị Yến Xuân  Van Nuys, Ca, USA 
16Trần thị Bạch Yến     
17Nguyễn văn Bình  Saigon, Vietnam  
18Lê hữu Chắn     
19Hà Thúc Chí     
20Lê Dũng     
21Nguyễn Đức Điền  Hue, Vietnamquyt212@gmail.com 
22Lý Vĩnh Đông ?   
23Đoàn Chí Đức     
24Phan văn Hạnh     
25Nguyễn văn Hào  Đồng Nai, Vietnamhaongv@gmail.com
26Tôn Thất Hiền  Hue, Vietnam  
27Dương Vĩnh Hòa     
28Đặng Ngọc Phú Hòa  Hue, Vietnam  
29Huỳnh Hợi  Hue, Vietnam  
30Hồ văn Hữu     
31Lê Quang Hỷ     
32Nguyễn văn Hỷ     
33Nguyễn Muôn     
34Lê Đình Nga     
35Mai văn Nghi     
36Nguyễn hữu Phong     
37Nguyễn hữu Phúc     
38Nguyễn Minh Phước   Cao Lãnh, Đồng Tháp Quá vãng 1-2016 
39Lê Kim Tây     
40Dương Vĩnh Thuận     
41Cung Trọng Tiến     
42Nguyễn văn Tố ?   
43Lê Tất Trạch     
44Trần Đình Văn     
45Trần văn Xiêm  Hue, Vietnam