Danh sách cựu hs Khóa 7

1970-1977
Lớp 1

TTHọ TênBanRờiCư ngụ‰EmailPhone
1Hoàng thị Cúc  Hue, Vietnambaoquoc2712@gmail.com 
2Hoàng thị Dung  Arlington, Texas, USA  
3Trần thị Mai Dung  Saigon, Vietnammaidung0108@gmail.com 
4Đoàn thị Minh Hà  Hue, Vietnam  
5Tôn nữ Lan Hương  San Diego, Ca, USA  
6Huỳnh thị Quí Hương  Saigon, Vietnam  
7Nguyễn thị Xuân Lài     
8Lê thị Phương Lan  Monterey Park, Ca, USA 
9Nguyễn thị Bích Liễu     
10Trần thị Mỹ  California, USAtonnuvienkieumau@gmail.com 
11Trần thị Hoàng Oanh  San Diego, Ca, USA  
12Phan thị Kim Thanh  Daklak, Vietnam 
13Trần thị Thẻ     
14Lê thị Ngọc Thuận     
15Huỳnh thị Kim Trắc     
16Nguyễn thị Thuần Túy     
17Lê thị Tuyết     
18Trần thị Bạch Yến  Monterey Park, Ca, USAybtran@yahoo.com
19Võ văn An  Danang, Vietnamvoan58km@yahoo.com.vn
20Phan Xuân Anh   Saigon, Vietnam  Quá vãng 06-2023 
21Lê văn Dũng  USAdungk7kmh@yahoo.com 
22Ngô văn Đê     
23Đinh Ngọc Đủ     
24Lê văn Hòa     
25Đặng Hữu Hùng   Danang, Vietnamdanghuu.hung@yahoo.com.vn
26Hoàng Trọng Hùng   Danang, Vietnam  Quá vãng 2012 
27Huỳnh Bá Hân Danang, Vietnam Quá vãng 2015
28Phan Hùng   Hue, Vietnamphanhung_611@yahoo.com 
29Bùi Ngọc Lân     
30Dương Mẫn     
31Lê Bá Nghiêu     
32Hà Xuân Phúc     Danang, Vietnam Hue, Vietnam  Quá vãng 2020 
33Nguyễn Thanh Phúc     
34Bảo Thành     
35Hoàng Ngọc Thắng   Hue, Vietnam Quá vãng 2015 
36Hà Thúc Thảo   Hue, Vietnamhathuc_thao@yahoo.com 
37Nguyễn Thái Thọ     
38Đỗ Trai     
39Trần Công Trân     
40Võ Ngọc Tùng  Saigon, Vietnam  
41Lê Đình Tường     

Lớp 2
TTHọ TênBanRờiCư ngụEmailPhone
1Nguyễn thị Ngọc Ánh     
2Trần thị Hòa     
3Lê thị Kim Hương     
4Nguyễn thị Thu Hương     
5Bùi thị Thu Lan     
6Nguyễn thị Tuyết Lan  Hue, Vietnam 
7Trần thị Bạch Nga  Hue, Vietnam  
8Tôn Nữ Như Ngọc     
9Huyền Tôn nữ Hồng Phượng  Dalat , Vietnamhuyenhongphuong58@yahoo.com.vn 
10Lương thị Thanh Thanh  Quá vãng  
11Lê thị Thiết    lethithiet958@gmail.com 
12Nguyễn thị Thu Thủy  Biên Hòa, Vietnam 
13Huỳnh thị Tơ     
14Phan thị Túy     
15Lê thị Bạch Tuyết     
16Nguyễn văn Bé  San Jose, Ca, USAbenguyen8@yahoo.com
17Quý Bình  San Diego, Ca, USA  
18Phan Cảnh Bôn  Florida, USA bonduong58@gmail.com
19Hồ Đắc Dũng  Hue, Vietnam 
20Nguyễn Đức Dũng     
21Nguyễn văn Đàm  Hue, Vietnam 
22Vĩnh Điền     
23Đặng Bá Hân   Danang, Vietnam  
24Trương Nghiệp Hồng ?   
25Nguyễn văn Hưng     
26Nguyễn Cửu Hy  Hue, Vietnam 
27Lê Khoa   Canada  
28Trần Ky  Hue, Vietnam 
29Nguyễn Thanh Kỳ     
30Phan Lành ?   
31Lưu Nguyên Lộc  Hue, Vietnamlocfpd@yahoo.com
32Nguyễn hữu Lộc     
33Hồ Nam ?   
34Ngô văn Phụng     
35Huỳnh Quốc     
36Hồ Thái  Hue, Vietnam 
37Lê Ngọc Thanh     
38Đỗ Minh Thật     
39Trần Đình Thông     
40Nguyễn Thương     
41Đào hữu Tuấn     
42 Nguyễn Viết TiếnHuế, VietnamQuá vãng 12-2019
43Lê Xuân     

Lớp 3
TTHọ TênBanRờiCư ngụ‰EmailPhone
1Nguyễn thị Tuyết Anh     
2Phan thị Kim Ánh     
3Huỳnh thị Kim Diệp     
4Nguyễn thị Kim Hà      
5Phan thị Hạnh     
6Hồ thị Liên   Saigon, Vietnam havulien@yahoo.com 
7Nguyễn thị Kim Mai     
8Nguyễn thị Bạch Nhạn   Saigon, Vietnam Quá vãng 08-2021 
9Trần thị Thúy Phượng     
10Trần thị Sa Sâm     
11Hồ thị Minh Tâm     
12Nguyễn thị Ngọc Thanh   thanhngng58@gmail.com 
13Trần thị Thu     
14Mai thị Trâm     
15Nguyễn thị Vân     
16Nguyễn thị Thanh Vân     
17Phan thị Vy     
18Nguyễn thị Ý     
19Tôn nữ Như Ý     
20Nguyễn văn Cho     
21Châu văn Chót     
22Hồ văn Cường     
23Nguyễn văn Dân     
24Trần văn Dậu     
25Hoàng Đặng   Huế, Vietnamhoangdangk7@gmail.com 
26Lê Trường Đoàn     
27Đoàn Hinh    doanhinhnv@gmail.com 
28Nguyễn văn Hoàn     
29Phạm văn Kiểm     
30Đoàn Lang     
31Hà văn Lợi     
32Nguyễn Viết Mạnh ?   
33Nguyễn Quang Mân     
34Nguyễnm Đắc Phúc     
35Trương Quang Phúc     
36Ngô văn Phước     
37Vĩnh Sánh     
38Nguyễn Đức Tập     
39Hồ Công Thanh   thanhhocong02@yahoo.com 
40Nguyễn Thành     
41Hà Thúc Thiện     
42Trần Đức Tiến    Tiendpi@yahoo.com.vn 
43Nguyễn Tất Trọng     
44Lê trúc     
45Lê Xứng  Danang, Vietnam  

Lớp 4
TTHọ TênBanRờiCư ngụ‰EmailPhone
1Đặng thị Diệu Ánh     
2Hồ thị Nguyệt Ánh     
3Lý thị Hồng Cẩm  Danang, Vietnamlythihongcam1958@gmail.com 
4Hồ thị Minh Châu     
5Nguyễn thị Minh Châu     
6Tôn nữ thị Cơ   Sacramento, Ca, USA  
7Lê thị Dự  Westminster, Ca, USA 
8Ngô thị Hồng     
9Nguyễn thị Diệu Hồng     
10Võ thị Bạch Hương     
11Đỗ thị Hường ?   
12Lê thị Hường     
13Nguyễn thị Thu Nguyệt     
14Tôn nữ Thanh Tâm     
15Hà Hoài Thu   Garden Grove, Ca, USA  
16Lê thị Diệm Thục  Hue, Vietnamlediemthuc@gmail.com 
17Đoàn thị Thuận   Danang, Vietnam  
18Nguyễn thị Thương     
19Nguyễn thị Bích Thúy   Garden Grove, Ca, USA bichthuy1958@yahoo.com 
20Châu thị Tuyết     
21Nguyễn Xuân Bích ?   
22Nguyễn Đức Cầm     
23Văn Châu     
24Nguyễn văn Chiến     
25Nguyễn Định     
26Lê Chí Hùng   Huế, Vietnam Quá vãng 12-2017 
27Ngô Thế Hội     
28Nguyễn Bá Lễ     
29Khương Công Lợi     
30Lê Tấn Mẫn     
31Tôn Thất Minh     
32Nguyễn Tấn Phát     
33Đoàn Lộc     
34Trương Sơn     
35Lê Tâm     
36Nguyễn Đình Thắng Hue, Vietnam Quá vãng 2012 
37Lê Tấn Thi   Danang, Vietnam  
38Lê Thiết     
39Nguyễn Ngọc Thịnh  Hue, Vietnam thguitar20022003@yahoo.com 
40Lê văn Thuận     
41Nguyễn Thế Tiến     
42Trương văn Toàn     
43Nguyễn văn Trung ?   
44Đặng Ngọc Tuấn   New York, USA  
45Nguyễn Đình Tuấn     
46Phạm văn Tý     
47Trần văn Tín     

Lớp 5
TTHọ TênBanRờiCư ngụEmailPhone
1Tôn nữ thị Bông     
2Võ thị Dậu  Hue, Vietnam  
3Nguyễn thị Hoa  Hue, Vietnam  
4Lưu thị Diệu Hồng  Hue, Vietnam  
5Tống nữ Hoài Hương  Saigon, Vietnamhoaihuongiang@yahoo.com 
6Trần thị Lịch  Bình Dương, Vietnamlichtran5_5@yahoo.com
7Nguyễn thị Lộc Bà Ria, Vietnam Quá Vãng 2011 
8Nguyễn thị Thanh Nga  Hue, Vietnam thanhnga2406@yahoo.com
9Hồ Mộng Nguyệt  Houston, Texas, USA bettyhothai@yahoo.com 
10Phạm thị Phú  Hue, Vietnam  
11Hồ thị Phúc     
12Lê thị Phụng     
13Trần thị Thu Thủy  Hue, Vietnam  
14Ngô thị Thanh     
15Tôn nữ thị Cẩm Tuyết     
16Trần thị Tỵ  Saigon, Vietnam 
17Trần Dũng  Hue, Vietnammrdungtran@yahoo.com 
18Lê Tự Hạnh  Hue, Vietnamhanhngan@yahoo.com 
19Chế Quang Khải     
20Huỳnh văn Khoa     
21Lê Chí Linh     
22Hồng Trọng Long  quá vãng 
23Huỳnh Viết Lộc ?Hue, Vietnam  
24Trương văn Lợi  Sydney, Australia  
25Đinh văn Lương  Hue, Vietnamlg04dinhvan@gmail.com 
26Phan văn Năm  Hue, Vietnam  
27Nguyễn văn Niệm     
28Trần văn Nông     
29Nguyễn Bá Sơn     
30Lê Tăng Hue, VietnamQuá vãng 
31Huỳnh Thiện Tâm ? Danang, Vietnam  
32Nguyễn Đình Tấn     
33Nguyễn Thanh     
34Mai văn Thanh  La Habra, Cali, USAjames.mai@lacity.org
35Hà Thúc Thiết  Hue, Vietnam  
36Hầu Thọ  Hue, Vietnam  
37Đinh văn Thu  Hue, Vietnam  
38Lê văn Tiến     
39Đoàn Trai  Hue, Vietnam  
40Lê Quang Tuấn  Quá vãng 
41Nguyễn văn Tuấn     
42Lê Kim Văn  Hue, VietnamQuá vãng 09-2016 
43Trương văn Vân     
44Ngô văn Xê  Hue, Vietnam