Các ban liên lạc

1. Ban liên lạc KMH/Hải ngoại

 • Nguyễn Văn Thảo K1A      ngthao311@yahoo.com
 • Tôn Thất Khôi K2        khoiton@yahoo.com
 • Hồ Đăng Thuận K3      thuandangho@yahoo.com

2. Ban liên lạc KMH/ Huế

 • Lê Phước K3    lephuoc.tth2017@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phước K6
 • Đoàn Vĩnh Giáo K9      giaodv@yahoo.com

3. Ban liên lạc KMH/ Đà nẳng

 • Lê Thị Huệ K4    lylyhuek4kmh@gmail.com
 • Lê Quang Khanh K1A     lequangkhanh1951@yahoo.com
 • Đặng Hữu Hùng K7     danghuuhungart@gmail.com

4. Ban liên lạc KMH/ Tây nguyên

 • Đặng Ngọc Thanh Hải K1A   dangochai@yahoo.com

5. Ban liên lạc KMH/ Saigon và các tỉnh phía nam

 • Bùi Quang Kim Định K1A     bqkimdinh@gmail.com
 • Huỳnh Hữu Trí K6     trito53@yahoo.com
 • Trần Thị Mai Dung K7   maidungtran0108@gmail.com