Thềm Cũ

Thềm cũ Tác giả: Lê Kim Vân K7 Mai em về thăm Huế ngày xưa. Vơi nhớ thương năm tháng đợi chờ Thăm con đường đi về hai buổi. Hàng cây xanh che mát vấn vương Lâu lắm từ ngày … Continue reading