Thu Colorado

Thu Colorado Tác giả: K3 Phát Trần Đá đổ mồ hôi huống chi cây trái Huống chi tôi em, tóc rụng thay nhau Sợi hoang mang mỗi ngày trên gối cũ Lang thang góc nhà từng cọng trắng phau   … Continue reading

Ngày cắt rốn

Ngày cắt rốn Ngày cắt rốn, mà gọi thầm sinh nhật Ngay phút đầu đã có niệm chia lìa Mỗi bước đi khôn, mỗi lần thương tật Ngày cắt rốn, là ngày mất liên lạc Bước chênh ra thế giới … Continue reading