Nhớ

Góc tháng Mười hai ______ NHỚ… Tác giả: Đào Thị Thanh Liên K2 _Anh nói răng ? HUẾ năm ni ít lạnh à ? Em nhớ ngày nớ vui thiệt ! Cuối tháng 11 là bọn bạn Em rủ reng … Continue reading