Chưng Tết

CHƯNG TẾT Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Năm nay đổi mới “tư duy”. Chưng gì năm Khỉ! chưng gì cho hên?. “Cầu, dừa” cho lắm chừ ” quên”! “Đủ, xài ” thất giá càng thêm chán phèo. Nông dân … Continue reading