Người Lính Già nơi Xứ Người

NGƯỜI LÍNH GIÀ NƠI XỨ NGƯỜI                                                            Nguyễn Trà K1A Giới thiệu người viết: NguyễnTrà sinh quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, vào học ở Huế, gia nhập quân đội VNCH năm 1968, Thủ Đức khóa 9/68. Thặng dư … Continue reading

Tâm Tình từ khóa đầu đàn K1A

                                                         TÂM TÌNH Kính thưa:  Qúy thầy cô Các bạn và các em                      Tôi là Nguyễn Trà  K1 Kiểu Mẫu Huế (1964 – 1968)   Từ ngày trường đómg cửa đến nay hơn bốn mươi năm chưa có cơ … Continue reading