Người Lính Già nơi Xứ Người

NGƯỜI LÍNH GIÀ NƠI XỨ NGƯỜI                                                            Nguyễn Trà K1A Giới thiệu người viết: NguyễnTrà sinh quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, vào học ở Huế, gia nhập quân đội VNCH năm 1968, Thủ Đức khóa 9/68. Thặng dư … Continue reading