Người Lính Già nơi Xứ Người

NGƯỜI LÍNH GIÀ NƠI XỨ NGƯỜI                                                            Nguyễn Trà K1A Giới thiệu người viết: NguyễnTrà sinh quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, vào học ở Huế, gia nhập quân đội VNCH năm 1968, Thủ Đức khóa 9/68. Thặng dư … Continue reading

Làng Sình

LÀNG SÌNH Tác giả: K8 Nguyễn Văn Sum Xin gởi đến cả nhà chuyện làng Sình hay Lại Ân cũng đúng đều gợi cho người đọc nhớ đến một vùng đất năm ven sông Hương được thành lập khoảng thế kỷ … Continue reading