Tâm Tình từ khóa đầu đàn K1A

                                                         TÂM TÌNH Kính thưa:  Qúy thầy cô Các bạn và các em                      Tôi là Nguyễn Trà  K1 Kiểu Mẫu Huế (1964 – 1968)   Từ ngày trường đómg cửa đến nay hơn bốn mươi năm chưa có cơ … Continue reading