Xin Trả Lại

Xin trả lại  Tác giả:  Đặng Thùy Linh (Đặng Tôn K1A) Trả lại tôi trường thân thương Kiểu Mẫu. Sân cỏ ,vườn hoa ngập nắng sớm mai Màu áo xanh hy vọng hướng tương lai Sao cướp mất để tôi … Continue reading