Tựu Trường

TỰU TRƯỜNG Tác giả: Lê Kim Văn K7 Có một ngày tựu trường rất lạ, Học sinh là ông bà nội ngoại. Có một ngày tựu trường rất lạ, Là đầu hè không phải cuối thu. Vẫn rạo rực tấm … Continue reading