Tựu Trường

TỰU TRƯỜNG
Tác giả: Lê Kim Văn K7

Có một ngày tựu trường rất lạ,
Học sinh là ông bà nội ngoại.
Có một ngày tựu trường rất lạ,
Là đầu hè không phải cuối thu.

Vẫn rạo rực tấm lòng không cũ.
Tay bắt tay nhộn nhịp tiếng cười.
Năm mươi năm môi mắt còn tươi.
Tình trong trẻo ngày xưa thân ái.

Có một ngày tựu trường rất ngoan.
Học sinh không hoang nhưng thích đùa.
Không đồng phục nhưng rất tử tế.
Không học bài chỉ kể chuyện vui.

Và mến thương dâng ngập hồn tôi.
Và yêu dấu lên ngôi quyến luyến.
Để xao xuyến bây giờ lên tiếng .
Trời thênh thang phía trước gọi mời.

Có một ngày tựu trường đoàn tụ.
Kiểu Mẫu ơi ngày tháng xa Người.
Hôm nay về quây quần chia sẻ.
Biến tuổi đời mãi mãi xuân tươi.

Huế, tháng 5, 2014 Vank7

Comments are closed.