Mạ về

  Photo: Nguyễn Văn Sum K8 Tan chợ mạ về Tác giả : Phát Trần K3 Tan chợ mạ về Cẩm Lệ môi trề Mưa nghiêng một phía Mạ phong phanh phê Tan chợ mạ về Mưa nghiêng bên tê … Continue reading