Mạ về

 

DSC_0086_resize
Photo: Nguyễn Văn Sum K8

Tan chợ mạ về
Tác giả : Phát Trần K3

Tan chợ mạ về
Cẩm Lệ môi trề
Mưa nghiêng một phía
Mạ phong phanh phê

Tan chợ mạ về
Mưa nghiêng bên tê
Cẩm Lệ mạ vấn
Phong phanh chưa tề …

Đối Đáp …
Tác giả : Tôn Thất Bính K3
… Cẩm lệ là nghề.
Mưa lạnh mới phê.
Che chi kín đáo.
Khói ngột lắm tề.
 
Cái chi quí rứa?
Mệ túm áo mưa.
Chắc là em bé.
Mệ ghiền, em chưa…
Đối Đáp …
Tác giả : Nguyễn Biện K4
Cẩm lệ…( thì ) mặc mệ !

Cớ can chi thế
đời quá ủ ê
khoái phê trên xế

Mệ phê cứ phê
Mưa trời mặc kệ
Lở có mai về …
lấy đâu mà phê .

 

Comments are closed.