Trái tim Huế

Trái Tim Huế Tác giả: Phát Trần K3 Trái tim Huế Ngự Bình màu tím thẫm Mạch máu này dòng nước thánh sông Hương Tóc của Huế dải nguyên sinh Bạch Mã Gối đầu lên dòng nhã thác Đỗ Quyên … Continue reading