Đá Cầu

ĐÁ CẦU ( Vừa đấu vừa cà ) Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Già rồi mà cũng máu chơi cầu. Ham nhảy lơ mơ nó nhổ râu. Bươm bướm không hoa teo tợ lá. Cù cu thiếu lúa nhỏ … Continue reading