Xa xôi Tình Cũ

XA XÔI TÌNH CŨ. Tặng ai xa cách ngày qua cũ. Gợi chút duyên tình thuở mến thương (?) Xa xôi cách trở đời muôn hướng, Một chút ân tình gió thoảng bay! Hỏi còn gì nhau trong tâm tưởng? … Continue reading