Chổ Dựa

Chỗ dựa Tác giả: Phát Trần K3 Có nhiều người suốt đời chân đi hở đất Mặc áo hở ngực, hở sườn, hở vai Không dám hở môi Nhưng nói ra hở lời Có bạn hồi nhỏ ham trò chơi … Continue reading