Chổ Dựa

Chỗ dựa
Tác giả: Phát Trần K3

Có nhiều người suốt đời chân đi hở đất
Mặc áo hở ngực, hở sườn, hở vai
Không dám hở môi
Nhưng nói ra hở lời

Có bạn hồi nhỏ ham trò chơi đạp mạng
Bây giờ là triệu phú an nhiên
Có bạn học siêu như Einstein
Bây giờ ngồi nhai gạo lức
Có bạn mang hai tờ khai sinh một lúc
Trương ra giữa cuộc chiến, giữa hố thẳm cuộc đời

Tôi nửa học nửa chơi
Bây giờ nửa nạc nửa mỡ, chèo queo kiến thức nửa mùa
May nhờ phước đức từ kiếp nào cho vừa
Ở lứa tuổi “Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận”
Tôi gặp chướng ngại về “trung tâm nghe nhìn”
Vì động từ nằm trật đường rầy ớn lạnh

Tôi tìm tôi, tìm ra chỗ dựa
Chỗ tôi dựa là mặt trăng trong bài văn ngày ấy
Chỗ tôi dựa là tro bụi của mẹ cha
Chỗ dựa của tôi là nụ cười của người đeo Thánh Giá
Chỗ dựa của tôi là thầy cô có máu Gautama
Chỗ tôi dựa là bến cũ cây đa làng xa muôn dặm
Chổ dựa của tôi là người tôi thương lắm, thiết tha ơi!

Comments are closed.