Loanh quanh Huế

Loanh quanh Huế Tác giả: Phát Trần K3 Sông, Núi, Cầu, Đền, Lăng, Miếu, Điện… Vẫn tới lui lên xuống qua về Anh linh tính như có người khuất mặt Như dòng sông muốn nói điều gì! Con sông nào … Continue reading