Loanh quanh Huế

Loanh quanh Huế
Tác giả: Phát Trần K3

Sông, Núi, Cầu, Đền, Lăng, Miếu, Điện…
Vẫn tới lui lên xuống qua về
Anh linh tính như có người khuất mặt
Như dòng sông muốn nói điều gì!

Con sông nào cũng lui về biển mẹ
Trước khi xa còn lưu giấu mối tình
Trước khi về đổi màu đổi nhịp
Khoe đường cong ôm Cồn Hến thật mềm

Xin trao lại của hồi môn cho Huế
Trước giờ ra đi, sông cởi áo phù sa
Nán lại chân cầu, xông hương lưu hạ
Thành nước Cam Lồ cả xứ thi ca

Comments are closed.