Đập Đá

ĐẬP ĐÁ Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Vừa đập vừa đá lại còn khoe. Tội nghiệp ôn tui răng rứa hè! Vỹ Dạ đi lên mùa nước phủ. Tòa Khâm lội lại lúc mưa đe. Cùng đau nặng gánh…binh … Continue reading