Thông báo Họp mặt Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập trường TH KMH 1964-2017 tại Hải ngoại và Danh sách ACE muốn tham dự

Thông báo Họp mặt Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập trường TH KMH 1964-2017 tại Hải ngoại và Danh sách từ Quốc nội muốn tham dự . On ‎Monday‎, ‎March‎ ‎27‎, ‎2017‎ ‎11‎:‎55‎:‎14‎ ‎PM, Thao Nguyen ngthao311@yahoo.com [kieumauhue] <kieumauhue@yahoogroups.com> … Continue reading