Phân Ưu – K4 Nguyễn Võ Hiếu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nhận tin buồn đồng môn K4 Nguyễn Võ Hiếu vừa từ trần ngày 10 tháng 4 năm 2017 tại Huế.
Ban LLKMH/HN xin phân ưu cùng tang quyến.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Kính cầu nguyện hương linh cố đồng môn sớm vãng sanh cựu lạc.

TM.BLLKMH/HN.
Nguyễn Văn Thảo.

PHÂN ƯU

Được tin Cố đồng môn K4 Nguyễn Võ Hiếuvừa qua đời ngày 10 tháng 4 năm 2017 tại Huế .
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng chị và hai cháu.
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Nguyễn Võ Hiếu sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.