Phân Ưu – K4 Hoàng Thị Hai

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Nhận tin buồn đồng môn K4 Hoàng Thị Hai vừa từ trần ngày 6 tháng 4 năm 2017 tại Huế.
Ban LLKMH/HN xin phân ưu cùng tang quyến.
Thành kính phân Ưu cùng tang quyến.
Kính cầu nguyện hương linh cố đồng môn Hoàng Thị Hai sớm vãng sanh cựu lạc.

TM.BLLKMH/HN.
Nguyễn Văn Thảo.

CHIA BUỒN

Được tin Cố đồng môn K4 Hoàng Thị Hai vừa qua đời ngày 6 tháng 4 năm 2017 tại Huế .
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng các cháu.
Chúng tôi Thành Kính Chia Buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh Cố đồng môn Hoàng Thị Hai sớm Vãng Sanh Lạc Quốc .

Thay mặt Ban liên lạc KMH/Huế
Lê Phước K3

Comments are closed.