Chu kỳ

Chu kỳ Tác giả: Phát Trần K3 Ta chờ em đến khi trời tắt nắng Càng yêu em khi nguyệt khép tắt kỳ Vì em không còn canh cánh tháng Bóng nguyệt cầu lênh láng tạ tình Sạch sẽ nguyên … Continue reading