Vàng Thu Trái Mùa

Vàng Thu Trái Mùa
Tác giả: Phát Trần K3

Thu linh tính Hạ buồn nên vàng chậm
Hạ trắng tinh còn ái ngại vô cùng
Lá rỉ rả từng phiến hờ tóc rụng
Một thời yêu, xanh mướt cụng thời gian

Colorado giờ này sao lá chưa vàng nhỉ
Lá cũng trái mùa như sen muộn Nội Thành
Tình cũng muộn, hơn em mười hai tuổi
Hạt sơ huyền ngơ ngác bỗng thành vôi

Vì mùa trái nên xuân về không ấm
Tuyết lấp chồi rắc nguyệt đẫm vai nghiêng
Thoa một nỗi buồn miên man pháp giới
Tuyết phủ trong lòng trắng một góc tim

Comments are closed.