Trở Trời

Trở Trời Tác giả: Phát Trần K3 Giữa tháng chín, hoàng hôn chưa chín Mặt trời vàng nên lá vàng theo Từ giã hạ, lạ chiều núi tím Aspen cười giữa trái tim reo Trời trở! Lá chưa dừng điệu … Continue reading

Tà Đạo

TÀ ĐẠO Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Hoan hô “đức độ” mấy thằng say.Có chi noái đó, thẳng như Tây.Còn hơn mấy “trự” kiêng, không uống.Rim rím hại người, chết không hay. Hoan hô sòng phẳng mấy thằng bài.Nện … Continue reading

Tắm Thị Mầu

TẮM THỊ MẦU Tác giả: Tôn Thất Bính K3 Ước chi tôi có Thị Mầu. Cõng em mỗi bữa ra cầu rửa chân. Rửa  “chưn” rồi lại kỳ lưng. Da em trắng quá, anh nưng bằng mồm! Ngồi sau cứ … Continue reading