Tà Đạo

TÀ ĐẠO
Tác giả: Tôn Thất Bính K3

Hoan hô “đức độ” mấy thằng say.
Có chi noái đó, thẳng như Tây.
Còn hơn mấy “trự” kiêng, không uống.
Rim rím hại người, chết không hay.

Hoan hô sòng phẳng mấy thằng bài.
Nện nhau trên chiếu, mặt cứ chai.
Còn hơn mấy kẻ “quơ trong túi”
Chưa đánh đã run, thấy chạy dài.

Hoan hô mấy kẻ thích gái trai.
Phải lo cày cuốc, sức bằng hai.
Âm dương dục dã đầy sức sống.
Hơn kẻ nơ trông sống như đai!

Hoan hô mấy kẻ hút, quên thân.
Bán nhà, bán đất trả nợ nần.
Vài năm, hưởng lạc rồi đi sớm!
Hơn kéo thân già, vướng cẳng chân.

 

Comments are closed.