Tắm Thị Mầu

TẮM THỊ MẦU
Tác giả: Tôn Thất Bính K3
Ước chi tôi có Thị Mầu.
Cõng em mỗi bữa ra cầu rửa chân.
Rửa  “chưn” rồi lại kỳ lưng.
Da em trắng quá, anh nưng bằng mồm!
Ngồi sau cứ thế anh ôm.
Thò ra phía trước, ba lơn trái đào.
Không ăn cũng thấy ngọt ngào.
Cái gương Pilot thôi nào bỏ đi.
Quả đào? nào phải quả chi.
Người ta cuốn dưới, đào ni cuốn ngoài.
Hừ hừ đây chắc quả xoài.
Xoài non nên núm còn dai ri hè?
Kêu Mầu ngồi xếp bè he.
Chà cho tới háng (như) rửa xe kỹ càng.
Mấy anh thợ rửa họ sang.
Có vòi nước xịt, thế gian dại khờ.
Anh quê cứ thế anh rờ!!!
Chỗ mô dính cỏ anh quơ liền liền.
Tắm em cứ thế anh ghiền.
Cò em mỗi bữa anh khiêng ra cầu.

Comments are closed.