Nhớ Cô

NHỚ CÔ Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Tự nhiên lại nhớ cô Sa. Người cô đại kỵ, thấy bà thằng ngông! Nhớ cô cái thuở chưa chồng. Mấy O áo đẹp ráng “gồng” cô la. “”Đi học hay là … Continue reading