Mắt Đêm

MẮT ĐÊM Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Photo: K7 Đặng Hữu Hùng Người ta đi xe hơi. Bao nhiêu năm lâu rồi. Nghe đâu quê đổi mới.! Răng lại ry Huế ơi. Ôn còn nghèo đạp xe. Mệ còn … Continue reading

Huế Buồn

HUẾ BUỒN Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Có lúc tôi về Huế muộn màng. Lặng nhìn sông vắng, nước Hương Giang. Trường Tiền đổi áo lòng thương nhớ. Kiểu Mẫu thay tên dạ héo hon. Đập Đá đất bồi … Continue reading

Nhớ Cô

NHỚ CÔ Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Tự nhiên lại nhớ cô Sa. Người cô đại kỵ, thấy bà thằng ngông! Nhớ cô cái thuở chưa chồng. Mấy O áo đẹp ráng “gồng” cô la. “”Đi học hay là … Continue reading

Thầy Trò Ta

THẦY TRÒ TA Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Viết để nhớ Thầy Huỳnh Hữu Hiệp dạy Phap văn Tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu C130 lúc từ SG về Huế. Thầy trò ta trong thời chinh chiến. Chưa … Continue reading