Nhớ Cô

NHỚ CÔ
Tác giả: K3 Tôn Thất Bính

Tự nhiên lại nhớ cô Sa.
Người cô đại kỵ, thấy bà thằng ngông!
Nhớ cô cái thuở chưa chồng.
Mấy O áo đẹp ráng “gồng” cô la.
“”Đi học hay là kiếm cha!”
Tía tai mặt đỏ thế là trốn chui.
Có thằng B nọ số xui.
Võ biền, thực dụng… biết mùi cô Sa!
Ôi trời! hết mực sao cha!
Viết chì thay thế, thế là điểm L.
Bảng tên phải thêu đàng hoàng.
Thằng này mực đỏ “xâm xoàng” gặp cô!
Cô kéo lỗ tai thấy mồ.
Anh hùng khi gấp cũng đành bưng bô.

Hôm nay chợt nhớ đến cô.
Nhờ cô mới biết điềm tô cuộc đời!
Lịch sự! Phải biết cha ơi!
Cái đầu phải giỏi trò thời phải ngoan!
Kim Sa hạt sáng đàng hoàng.
Nhờ cô con trẻ xứng hàng trò hay.

Comments are closed.