Cơm Hến

CƠM HẾN Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Ngày xưa hến nhiều lắm. Bên Cồn Huế của tui. Ngày xưa hến hào phóng. No lòng những ngày vui. Ai từng ăn cơm hến. Rau thơm mát chuối, môn. Béo bùi … Continue reading

Chưng Tết

CHƯNG TẾT Tác giả: K3 Tôn Thất Bính Năm nay đổi mới “tư duy”. Chưng gì năm Khỉ! chưng gì cho hên?. “Cầu, dừa” cho lắm chừ ” quên”! “Đủ, xài ” thất giá càng thêm chán phèo. Nông dân … Continue reading