Tự Giác Xuân 2016

TỰ GIÁC XUÂN 2016
Tác Giả: K3 Tôn Thất Bính

Úi lạ! dòm hình sao thấy già.
Tóc bạc râu phơ… ai vậy ta?
Tưởng mình vẫn trẻ như dạo nọ.
Người gặp thưa ông buộc miệng… chà!

Úi lạ! Xuân có vui gì mà đơm hoa.
Còn bao lâu nữa, thôi kệ cha!
Trời se hoa rộ vàng sân cỏ.
Tận hưởng vô tư , kiếp thiệt thà!

Úi lạ! như mới ngày hôm qua.
Ta nhớ ngày thơ Huế rõ mà.
Sao nay lưu lạc trong miền vắng.
Bạn bè, cha mẹ giờ đâu xa?

Một năm sao lẹ hết vậy ta!
Thôi mau treo bảng bán luôn nhà.
Nợ nần trong kiếp xin trả hết.
Cho nhẹ ta chờ tiếng gọi xa.

Comments are closed.