Phân Ưu – K7 Huỳnh Thiện Tâm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K7 HUỲNH THIỆN TÂM
vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2024
tại Đà Nẵng
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo

_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K7 HUỲNH THIỆN TÂM
vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2024
tại Đà Nẵng
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

Thay mặt BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn đồng môn K7 HUỲNH THIỆN TÂM
vừa giã từ cõi tạm khuya ngày 12 tháng 1 năm 2024
tại Đà Nẵng.
Chúng tôi xin chia buồn cùng chị và các cháu.
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM.BLLKMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.