Phân Ưu – K1A Lương Thị Bích Loan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K1A LƯƠNG THỊ BÍCH LOAN
vừa qua đời ngày 12 tháng 02 năm 2024
tại Huế
Chúng tôi Ban liên lạc KMH/Hải Ngoại xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm Vãng sanh Cực lạc.

TM. BLL KMH/Hải Ngoại
Nguyễn Văn Thảo
_____________________________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin đồng môn K1A LƯƠNG THỊ BÍCH LOAN
vừa qua đời ngày 12 tháng 02 năm 2024
tại Huế
Ban liên lạc KMH/SG chân thành chia buồn đến quý tang quyến
Chúng tôi nguyện cầu hương linh cố đồng môn sớm tiêu diêu miền tịnh cảnh.

TM. BLL KMH/SG
Bùi Quang Kim Định

______________________________________________________

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn đồng môn K1A LƯƠNG THỊ BÍCH LOAN
vừa giã từ cõi tạm ngày12 tháng 02 năm 2024
(nhằm ngày mồng 3 tháng giêng năm Giáp Thìn)
tại Huế .
Chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng tang quyến
và kính cầu nguyện cho hương linh cố đồng môn sớm VÃNG SANH LẠC QUỐC.

TM. BLL KMH/Huế
Lê Phước.

Comments are closed.